Sesja Rady Powiatu Lubińskiego!

W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 rozpoczęła się sesja Rady Powiatu Lubińskiego, na której przyjęto szereg uchwał mających reorganizować lubińską oświatę, w tym funkcjonowanie II LO w Lubinie.
 
W trakcie burzliwie przebiegającej sesji, przed głosowaniami nad projektami uchwał dotyczącymi szkół dopuszczono do głosu ich przedstawicieli oraz związków zawodowych. Nasza delegacja wsparta licznie przybyłą młodzieżą oraz ich rodzicami, a nawet dziadkami, wyraziła swoje zdanie zwracając się z apelem o nie podejmowanie uchwał, które w konsekwencji będą przyczyną chaosu w systemie lubińskiej edukacji. Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Jadwigi Musiał prowadzącej sesję złożono wniosek w tej sprawie. Niestety, stało się inaczej, uchwały zostały przegłosowane stosunkiem głosów 12:11.
 
Czy czeka nas jako Społeczność II LO nowa sytuacja od września 2019 r.? W najbliższym czasie poznamy ostateczną odpowiedź na to pytanie.
 
 

Dodaj komentarz