Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych!

Od 15 czerwca br. jest możliwe złożenie dokumentów w naszej szkole.

Przypominamy, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest poprzez elektroniczny system naboru.

Aby złożyć dokumenty do II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, należy:

1. zalogować się w systemie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app

2. wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe;

3. wybrać odpowiedni oddział / profil – bez ograniczeń co do ilości (im więcej oddziałów wybierzecie np. w II LO w Lubinie, tym większą szansę zyskujecie na przyjęcie do naszej szkoły).

4. wypełnić dane we wniosku – bardzo ważne jest podanie aktualnego telefonu kontaktowego do rodziców / opiekunów prawnych oraz – po wydrukowaniu – podpis obojga rodziców i kandydata.

5. wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru; w systemie Vulcan została uruchomiona funkcja pozwalająca na podpisywanie wniosków podpisem elektronicznym – rodzice kandydatów mający tzw. profil zaufany (ePUAP) będą mogli złożyć elektronicznie wniosek z e-podpisami rodziców; dzięki temu nie będą zobligowaniu do złożenia wniosku papierowego w szkole.

Jeśli kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów – niepełnosprawność kandydata lub rodzeństwa / rodziców kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność w rodzinie kandydata, objęcie kandydata pieczą zastępczą, kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające określone kryterium.

 

ZAPRASZAMY
do składania wniosków w formie papierowej
od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00.

 

Prosimy o zachowanie 2-metrowej odległości od innych oraz obowiązkowe zasłanianie nosa i ust.

Dodaj komentarz