Uwaga!

Drodzy Kandydaci i Rodzice!

Dnia 12 sierpnia br. ogłosimy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W przypadku niezakwalifikowania się Kandydata do II LO w Lubinie, dokumenty składane podczas rektutacji należy odebrać z naszej szkoły i dostarczyć (w dniach 13–18.08.br.) do szkoły, do której Kandydat został zakwalifikowany.

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 12–18 sierpnia br. ani Kandydat, ani Jego Rodzice nie będą mogli odebrać przedmiotowych dokumentów, prosimy o złożenie – w sekretariacie II LO  – stosownego upoważnienia osoby trzeciej, do odbioru dokumentacji.  

Dodaj komentarz