Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”!

 
 
Organizatorami Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie” są Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 
Konkurs ma charakter otwarty. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 20 lat” i „powyżej 20 lat”.
 
Organizatorzy konkursu czekają na zdjęcia inspirowane zagadnieniami matematycznymi.
 
Każdemu zdjęciu należy nadać tytuł związany z matematyką.
 
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 6 zdjęć.
 
Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.
 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 
Termin nadsyłania prac upływa 1 listopada 2021 r.
 
Strona konkursu: https://mwo.usz.edu.pl/
 
OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt z p. Adamem Dragan.

Dodaj komentarz