Otrzymaliśmy smutną informację…

 

 

 Z głębokim smutkiem i żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Grzegorza Garczyńskiego

– wieloletniego emerytowanego Nauczyciela historii,
Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży,
doskonałego i wytrwałego Biegacza, Kolegi, Przyjaciela.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 22 października
2021 r., o godz. 1400 na cmentarzu w Ścinawie.

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

oraz Pracownicy

II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

 

 

Dodaj komentarz