II LO – „Deutsch Plus”!

W styczniu nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu językowego Deutsch Plus. Projekt ten  prowadzony jest przez Goethe Institut, a patronat nad nim sprawuje Ambasada Niemiec w Polsce.

W tym miesiącu uzyskaliśmy oficjalne członkostwo w prestiżowej sieci szkół współpracujących w ramach tego projektu i zostaliśmy wyróżnieni plakietką Deutsch Plus.

Udział w projekcie umożliwi nam ścisłą współpracę z Goethe Institut. Uczniowie naszej szkoły będą mieli m.in możliwość udziału w ogólnopolskich konkursach i projektach, otrzymają dostęp do bezpłatnych materiałów przygotowujących do egzaminów Goethe Institut, bezpłatnych lekcji Skype, natomiast nauczyciele otrzymają doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego.

Mamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w projekcie Deutsch Plus będzie dla nas ciekawym wyzwaniem i jednocześnie wpłynie widocznie na zaangażowanie w naukę języka niemieckiego.

Dodaj komentarz