XXVI kampanii edukacyjna „Czystość dla Lubina” pod patronatem Prezydenta miasta!

 
 
 
Zapraszamy do udziału w szkolnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku we wtorek 15 marca 2022 na 1,2 i 3 przerwie do specjalnego pojemnika na parterze w holu szkoły na oznaczonym stanowisku obok tzw. „akwarium”.
 
W ramach zbiórki odbędzie się konkurs na najefektywniejszego uczestnika (ilości zebranych zużytych baterii) oraz na najbardziej zaangażowaną proekologicznie klasę w tym zakresie.
 
Aktywnie chrońmy środowisko ~ zachęcamy do licznego udziału w zbiórce!
 
Eco-wolontariuszki
oraz szkolny koordynator zbiórki
Aldona Szykulska

Dodaj komentarz