Informacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie!

 

10 września 2022 r przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Samobójstwom można zapobiegać. Uczymy się, jak udzielać pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym czy zawale, tak samo powinniśmy uczyć się udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej. Ona też może uratować czyjeś życie!

W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, niestety 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 widoczny jest 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. (źródło:Raport za lata 2012-2021 Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży)

Dane dotyczące zamachów samobójczych zakończonych zgonem w Polsce według Komendy Głównej Policji za rok 2021 to 5201 samobójstw.

Sygnały zagrożenia samobójczego:

 • długotrwała zmiana nastroju – przygnębienie, płaczliwość, niepokój, rozdrażnienie;
 • wyraźne zmiany sposobu odżywiania się, zaburzenia snu;
 • trudności z koncentracją, rozkojarzenie przypominające nieobecność;
 • niechęć do rozmów, spotkań, wycofanie się z kontaktów z innymi;
 • utrata zainteresowania sprawami, które były ważne;
 • sięganie po substancje psychoaktywne;
 • odrzucanie pomocy, poczucie osamotnienia, opuszczenia przez innych;
 • poczucie bezradności i braku wiary w możliwość rozwiązania problemów;
 • poczucie winy, bycia złym człowiekiem i ciężarem dla innych;
 • skargi na nieustanne zmęczenie i towarzyszące im poczucie braku energii i niemocy;
 • wypowiadanie komunikatów o beznadziejności, bezsensie życia, o planach samobójczych;
 • poszukiwanie informacji jak odebrać sobie życie;
 • gromadzenie leków, przedmiotów do odebrania sobie życia;
 • pożegnania, przygotowanie listów, sporządzenie testamentu, domykanie spraw.

Jeśli dostrzegasz u kogoś bliskiego lub osoby z Twojego otoczenia niepokojące sygnały, chcesz pomóc a nie wiesz jak – przyjdź do nas!

Skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

 1. Składowa 3, Lubin

tel: 76 847 96 91, 76 847 96 92

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl

Więcej informacji uzyskasz na stronach:

 • https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27550 (poradnik dla rodziców),
 • https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6992 (poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz dla rodziców),
 • https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27549 (poradnik dla nauczycieli).

(materiały przygotowane przez biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

Wsparcie i pomoc otrzymasz również dzwoniąc na numery telefonów:

 • 800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
 • 800 12 12 12 – Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów,
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
 • 112 – W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

 

Dodaj komentarz