Samobójstwom można zapobiegać!

Uczymy się, jak udzielać pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym czy zawale, tak samo powinniśmy uczyć się udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej. Ona też może uratować czyjeś życie!

W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, niestety 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 widoczny jest 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. (źródło:Raport za lata 2012-2021 Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży)

Dane dotyczące zamachów samobójczych zakończonych zgonem w Polsce według Komendy Głównej Policji za rok 2021 to 5201 samobójstw.

Sygnały zagrożenia samobójczego:

 • długotrwała zmiana nastroju – przygnębienie, płaczliwość, niepokój, rozdrażnienie;
 • wyraźne zmiany sposobu odżywiania się, zaburzenia snu;
 • trudności z koncentracją, rozkojarzenie przypominające nieobecność;
 • niechęć do rozmów, spotkań, wycofanie się z kontaktów z innymi;
 • utrata zainteresowania sprawami, które były ważne;
 • sięganie po substancje psychoaktywne;
 • odrzucanie pomocy, poczucie osamotnienia, opuszczenia przez innych;
 • poczucie bezradności i braku wiary w możliwość rozwiązania problemów;
 • poczucie winy, bycia złym człowiekiem i ciężarem dla innych;
 • skargi na nieustanne zmęczenie i towarzyszące im poczucie braku energii i niemocy;
 • wypowiadanie komunikatów o beznadziejności, bezsensie życia, o planach samobójczych;
 • poszukiwanie informacji jak odebrać sobie życie;
 • gromadzenie leków, przedmiotów do odebrania sobie życia;
 • pożegnania, przygotowanie listów, sporządzenie testamentu, domykanie spraw.

Jeśli dostrzegasz u kogoś bliskiego lub osoby z Twojego otoczenia niepokojące sygnały, chcesz pomóc a nie wiesz jak, skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

 1. Składowa 3, Lubin

tel: 76 847 96 91, 76 847 96 92

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl

Więcej informacji uzyskasz na stronach:

 • https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27550 (poradnik dla rodziców),
 • https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6992 (poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz dla rodziców),
 • https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27549 (poradnik dla nauczycieli).

(materiały przygotowane przez biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

Wsparcie i pomoc otrzymasz również dzwoniąc na numery telefonów:

 • 800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
 • 800 12 12 12 – Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów,
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
 • 112 – W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Dodaj komentarz