Dostęp do dziennika elektronicznego!

Drodzy Państwo, 

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami publikujemy informację o sposobie uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlubinskiw II LO. 

Adres dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlubinski

Adresy e-mail rodziców potrzebne do użytkowania dziennika należy przekazać wychowawcy klasy w celu wpisania ich do danych osobowych użytkownika. 

Następnie postępujemy według zamieszczonej poniżej instrukcji video. 

 

Dodaj komentarz