Uwaga!

 

 

Przypominamy o konieczności złożenia wniosków na rok szkolny 2023/2024 w ramach programu „Bilet +”.

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci są programem wsparcia materialnego w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „Bilet +” dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz Gminy Wiejskiej Lubin.

Każdy uczeń podczas przejazdu komunikacją miejską powinien posiadać   imienny bilet oraz legitymację.

Wnioski można pobrać w sekretariacie lub na stronie szkoły w zakładce Bilet +.

Dodaj komentarz