Olimpiada Geograficzna 2023/2024!

 
Olimpiada Geograficzna 2023/2024 – terminy na plakacie, z tematami prac, zapisy u nauczycieli geografii!
 
Temat A – Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie
Temat B – Współczesne procesy depopulacji oraz ich oddziaływanie na środowisko geograficzne w wybranej gminie
Temat C – Koncepcja rozwoju transportu rowerowego w wybranej gminie
Temat D – Projekt jednodniowej wycieczki dotyczącej dziedzictwa kulturowego
 
 

Dodaj komentarz