Jesteś tutaj:

14 września 2018r. (piątek)

 

Za:

J. Grodek – Kabat
 
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

2d grupa na 855        

2

3b M. Szadkowska (p) j. angielski s.102        

3

1e całość
M. Szadkowska
j. angielski s.106
       

4

1b M. Lipowska (p)
j. angielski s. 213a
       

5

1b całość A. Pękała
j. angielski s.103
       

6

2d grupa zwolniona do domu        

7

           

 

13 września 2018 r. (czwartek)

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

 

Za:

J. Grodek – Kabat
 
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący        

1

2d grupa na 855        

2

3b M. Lipowska (p)
j. angielski s.213a
       

3

1a M. Lech (p)
j. angielski s.04
       

4

           

5

           

6

           

7

           

 

 

12 września 2018 r. (środa)

 

 

Za:

J. Grodek – Kabat
D. Jonc – Paszkiewicz
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący        

1

2d grupa na 855        

2

3b całość J. Jaworska j. angielski s.203        

3

1a całość
M. Lipowska
j. angielski s.213
       

4

           

5

    1e całość
R. Bartosiewicz
   

6

    3a całość
R. Bartosiewicz
   

7

    2c całość
S. Maliszewska
   

 

11 września 2018r. (wtorek)

 

Za:

J. Grodek – Kabat
J. Zimna
J. Jaworska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

2d grupa na 855 3c grupa na 855 2a grupa na 855

2

3b klasa na wycieczce 1a R. Techmański całość j. niemiecki s.107 3b klasa na wycieczce

3

3b klasa na wycieczce 1b R. Techmański całość j. niemiecki s.107 3b klasa na wycieczce

4

1b całość A. Pękała
j. angielski s.103
2a I. Świderska za 3b matematyka s.7 1f całość M. Lipowska j. angielski s.203

5

1e grupa zwolniona
do domu
3a R. Techmański całość j. niemiecki s.107 2e M. Piotrkowska
za 3b s.03

Za:

E. Gręda
 
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

1d całość
M. Szadkowska
j. angielski s. 104
       

3

3e całość
M. Lipowska
j. angielski s.203
       

4

3c M. Zajączkowska

chemia s.215
za 1 lekcję 12 IX

       

5

3c M. Zajączkowska

całość chemia s.215

       

6

3c A. Kamiński za 3b        

3b – wyjazd na Salon maturzysty

Poniedziałek, 10.09.2018 r.

Za:

A. Szykulska
J. Grodek – Kabat
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1b grupa na 855    

2

1f T. Bób (p)
historia s.01
1a całość informatyka s.116    

3

1b p. pedagog –
J. Golubińska – Bartosik
1a M. Szadkowska (p) j. angielski s.102    

4

    1e całość informatyka s.116    

5

           

6

    2d klasa zwolniona
do domu
   

7

    2d grupa zwolniona
do domu
   

06 września 2018r. (czwartek)

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

 

Za:

A. Szykulska
D. Witold
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

           

3

1b p. psycholog –
P. Konopka
       

4

1f A. Dragan
za 7 lekcję
w środę 12 IX
       

5

    2d p. pedagog –
J. Golubińska – Bartosik
   

6

1e I. Kuriata – Górczyk
za 7 lekcję
w piątek 07 IX
1c klasa zwolniona
do domu
   

7

    1e klasa zwolniona
do domu
   

8

    2b klasa zwolniona
do domu
   

05 września 2018r. (środa)

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

 

Za:

A. Szykulska
D. Witold
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1d klasa na 855 2c klasa na 855    

2

1e D. Jonc – wf
za 1 lekcję
w piątek 07 IX
3c M. Zajączkowska (p)    

3

    1b      

4

1a A. Kopcza (fizyka) za 7 lekcję w czwartek 06 IX        

5

1c M. Piotrkowska
j. polski s.03
3d I. Kuriata – Górczyk za 6 lekcję w poniedziałek 10 IX    

6

1b klasa zwolniona
do domu
1d      

7

1a klasa zwolniona
do domu
3a klasa zwolniona
do domu
   

Zastępstwa, 09.05.2018 r. (środa)

                                           9 maj  2018 ( środa  )

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

Za:

J.Jastrzębski E.Gręda J.Grodek- Kabat

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

           

3

    2c M.Szadkowska- łączenie grup s.117 1d E.Garnowska- łączenie grup s.12

4

1a A.Kopcza – fizyka za 1 lekcję 09.05 2c M.Szadkowska- łączenie grup s.117 1d A.Pękała- łączenie grup s. 105

5

1c R.Techmański (GDZ)        

6

2b A.Winiarska- wos za 7 lekcję 09.05 s.207        

7

2a P.Konopka s.207        

8

2d Klasa zwolniona do domu        
Za: J.Jaworska D.Jonc- Paszkiewicz R.Legieć
Lekcja klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący
1  

 

      1d/

1e

Grupa przychodzi na 8:55
2            
3         1c R.Techmański- łączenie grup s.107
4         1b R.Techmański- łączenie grup s.107
5 2a A.Pękała j.angielski s.103(p) 2d I.Koliszak- łączenie grup    
6 2a M.Szadkowska- łączenie grup s.117 1c R.Bartosiewicz- łączenie grup    
7     1c R.Bartosiewicz- łączenie grup    
8     2a Grupa zwolniona do domu    

Za:

J.Zimna E.Garnowska  

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1d/1e Grupa przychodzi na 8:55        

2

2d/2e N.Ossowska- łączenie grup s.105        

3

           

4

           

5

           

6

           

7

    1b Grupa zwolniona do domu    

8

    2a/

2b

Grupa zwolniona do domu    

Zajęcia z Sali nr 12 przeniesione do Sali nr 9

Zajęcia z Sali nr 13  przeniesione do Sali nr 117

Poniedziałek, 12.02.2018 r.

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

Za:

 R.Bartosiewicz M.Zajączkowska  

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1b Grupa przychodzi na 8:55 1e Klasa przychodzi na 8:55    

2

           

3

    3e M.Piotrkowska- Dańkowska za 7 lekcję 12.02    

4

    3d J.Frankiewicz- łączenie s.202    

5

    3a A.Kopcza –łączenie grup- fizyka s.106    

6

2b T.Radziej (p) 1c A.Kopcza – fizyka s.106 (p)    

7

2b T.Radziej (p)        

8

1c Grupa zwolniona do domu        

Kurs przedmaturalny z chemii s.214 w kursie biorą udział wybrani uczniowie z klasy

3d i 3a – reszta klasy odbywa lekcje wg. planu

Lekcja 2,3, i 4 klasa 1c zajęcia z chemii sala 213 – opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele mający w tym czasie zajęcia z oddziałem

Sala 213 wyłączona – zajęcia przeniesione do Sali nr 106

Sala 203 wyłączona- zajęcia przeniesione do Sali nr 207

Piątek, 02.02.2018 r.

                                 2  luty  2018 ( piątek )

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

Za:

R.Bartosiewicz D.Witold M.Szadkowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

        2a D.Pękała – łączenie grup s.213

3

        3e T.Bób- historia i społeczeństwo (p) s.01

4

1d/1e I.Koliszak (p) 2d J.Golubińska- Bartosik s.010 3e D.Gołąb- matematyka za 7 lekcję 08.02 s.10

5

1b E.Garnowska (p) 2e A.Dragan – historia za 8 lekcję 06.02 3c Grupa zwolniona do domu

6

1b Grupa zwolniona do domu     2c M.Zajączkowska – łączenie grup s.214

7

           

8

           
Za: A.Pękała M.Lech M.Lipowska
Lekcja klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący
1  

 

  3a Grupa przychodzi na 8:55 3a Grupa przychodzi na 8:55
2 1b A.Dragan za 1 lekcję 07.02 1b A.Dragan za 1 lekcję 07.02 2e J.Golubińska- Bartosik s.12
3 3f A.Winiarska za7 lekcję 06.02 s.207 2d J.Frankiewicz- łączenie grup s.202 1e J.Rodak j. polski za 1 lekcję 02.02s.205
4 2d J.Frankiewicz- łączenie grup s.202     2e A.Dragan za 7 lekcję 01.02
5 3b D.Gołąb –matematyka za 1 lekcję 05.02 s.10 3c Grupa zwolniona do domu    
6     1c Grupa zwolniona do domu    
7            
8            

Za:

J.Jaworska J.Grodek- Kabat E.Gręda

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

2b A.Krzysztofik za 7 lekcję 08.02 s.204 2b A.Krzysztofik za 7 lekcję 08.02 s.204    

2

2b  

A.Winiarska–wos  s.207

2b  

A.Winiarska–wos  łączenie grup  s.207

2e J.Golubińska- Bartosik s.12

3

1e J.Rodak j. polski za 1 lekcję 02.02 s.205 33e T.Bób- historia i społeczeństwo (p) s.01 3f A.Winiarska za7 lekcję 06.02

4

    3e D.Gołąb- matematyka za 7 lekcję 08.02 s.10 2e A.Dragan za 7 lekcję 01.02

5

2a D.Pękała- łączenie grup s.213 3b D.Gołąb –matematyka za 1 lekcję 05.02 s.10 2c M.Zajączkowska – łączenie grup s.214

6

        1c Grupa zwolniona do domu

7

           

8

           

Za:

L.Bartosiewicz    

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

           

3

1a E.Garnowska EDB s.12 (p)        

4

3a J.Rodak –j.polski (p) s.205        

5

1d I.Karwat- czytelnia        

6

           

7

           

8

           

 

Klasy III odbywają lekcje zgodnie z planem. Na maturę ustną zgłaszają się o wyznaczonych godzinach.

 

Do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Opcja ciasteczek na witrynie internetowej uruchamiana jest po to, by umożliwić ci najwygodniejsze i najszybsze przeglądanie jej zawartości. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgoda" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij