Jesteś tutaj:

08 października 2018r. (poniedziałek)

Za:

J. Zimna
 
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1f grupa na 855        

2

2a całość
R. Techmański s.107
       

3

3b całość
R. Techmański s.107
       

4

3de całość
R. Techmański s.107
       

5

1e całość
N. Ossowska s.205
       

6

           

7

           

04 października 2018r. (czwartek)

 

Za:

S. Maliszewska
 
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1ad grupa na 950        

2

1ad grupa na 950        

3

2a całość wf
R. Bartosiewicz
ed. zdrowotna
       

4

1c całość wf D. Jonc

ed. zdrowotna

       

5

1c całość wf
I. Koliszak
ed. zdrowotna
       

6

           

7

           

03 października 2018r. (środa)

Za:

S. Maliszewska
D. Jonc – Paszkiewicz
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1c klasa na 855        

2

           

3

2de E. Garnowska ed. zdrowotna s.12 2d E. Garnowska ed. zdrowotna s.12    

4

1f E. Garnowska ed. zdrowotna s.12 1e E. Garnowska ed. zdrowotna s.12    

5

1f p. pedagog
J. Golubińska – Bartosik ed. zdrowotna s.105
       

6

3ab całość wf
R. Bartosiewicz
       

7

2c całość wf D. Jonc – Paszkiewicz        

02 października 2018r. (wtorek)

 

Za:

S. Maliszewska
A. Kamiński
E. Garnowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1e klasa na 855    

2

    1f klasa na 950    

3

1f M. Piotrkowska – Dańkowska
 j. polski
za 1 lekcję s.03
       

4

1da całość wf D. Jonc edukacja zdrowotna        

5

2a całość wf
R. Bartosiewicz edukacja zdrowotna
       

6

2a całość wf
R. Bartosiewicz edukacja zdrowotna
    1d lekcja przeniesiona na piątek 05 X
na 6 godz. lek.

7 lekcja – klasa Ib – wyjście na wystawę do Galerii Zamkowej – pod opieką p. A. Dragana;

5,6 lekcja – grupa wf 2ab (dziewczęta) – wyjście do CK MUZA na pokazy udzielania pierwszej pomocy;

 

26 września 2018r. (środa)

 

Za:

D. Jonc – Paszkiewicz
S. Maliszewska
T. Bób

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1c A. Szykulska podst. przeds. za 1d s.104    

2

        3d E. Majerczak
j. polski za 1d s.117

3

2d E. Majerczak za 1d edukacja zdrowotna s.117 2de J. Zimna za 1e edukacja zdrowotna s.108    

4

1e wycieczka 1f wycieczka 3a J. Garus religia
za 7 lekcję s.010

5

1e wycieczka 1f wycieczka 1d wycieczka

6

3a J. Garus za 1d edukacja zdrowotna s.010 3ab J. Garus za 1d edukacja zdrowotna s.010 2a A. Dragan za 1e hist. i społ. s.105

7

2c R. Legieć za 1d edukacja zdrowotna s.106 2c R. Legieć za 1d edukacja zdrowotna s.106 2d A. Dragan za 1f hist. i społ. s.105

8

        2b klasa zwolniona
do domu

Za:

M. Szadkowska
N. Ossowska
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

3c całość chemia s.214        

2

1c całość A. Pękała
j. angielski s.103
2de A. Szykulska za 1e s.104    

3

1c całość A. Dragan informatyka s.116 1e wycieczka    

4

1d wycieczka        

5

3a całość A. Kopcza fizyka s.215        

6

1e wycieczka        

 

Klasy Id, Ie, If – wycieczka integracyjna (wtorek, środa)

25 września 2018r. (wtorek)

Za:

D. Jonc – Paszkiewicz
S. Maliszewska
T. Bób

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

           

3

    1f wycieczka    

4

1d wycieczka 1d

1a

 

wycieczka

M. Lipowska za 1f s.213a ed. zdrowotna

   

5

2ab edukacja zdrowotna
J. Grodek – Kabat za 1e s.08
2a edukacja zdrowotna
A. Kamiński za 1d s.207
2c D. Gołąb za 1f matematyka s. 10

6

2ab edukacja zdrowotna
E. Garnowska s.12
2a edukacja zdrowotna
E. Garnowska s.12
1c A. Szykulska za 1f p. przeds. s.104

7

3d całość
E. Garnowska
    2d J. Frankiewicz
za 1f s.203

Za:

M. Szadkowska
M. Zajączkowska
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1c grupa na 855 2c grupa na 855    

2

1d wycieczka 2c J. Komarnicka za 1e s.213    

3

3c E. Majerczak za 1d j. polski s.117 3c E. Majerczak za 1d j. polski s.117    

4

3c J. Jaworska za 1f
j. angielski s.203
       

5

1e wycieczka 3c całość E. Gręda
j. angielski s.9
   

6

    2c klasa zwolniona
do domu
   

7

    2c klasa zwolniona
do domu
   

Klasy Id, Ie, Ifwycieczka integracyjna (wtorek, środa)

20 września 2018r. (czwartek)

 

 

Za:

D. Gołąb
R. Legieć
R. Techmański

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

2b klasa na 855        

2

1f/2 M. Lipowska
za 1 lekcję
2de całość J. Zimna s.108    

3

2d L. Bartosiewicz
za 8 lekcję
1c p. psycholog –
P. Konopka s. 106
   

4

1a p. pedagog –
J. Golubińska – Bartosik
2b ks. J. Garus za 8 lekcję s.010 2b ks. J. Garus za 8 lekcję s.010

5

2b p. pedagog –
J. Golubińska – Bartosik
1d A. Szykulska za 1 lekcję w środę 03 X 1d A. Szykulska za 1 lekcję w środę 03 X

6

2b A. Pękała
za 6 lekcję
w piątek 28 IX
2c E. Gręda za pierwszą lekcję s.9 2c E. Gręda za pierwszą lekcję s.9

7

           

 

UWAGA!!!

W piątek (21 września 2018r.) zmiana organizacji.

Lekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem:

  1. 800 – 830
  2. 835 – 905
  3. 910 – 940
  4. 950 – 1020
  5. 1025 – 1055
  6. 1100 – 1130
  7. 1135 – 1205
  8. 1210 – 1240

19 września 2018r. (środa)

 

 

Za:

M. Zajączkowska
E. Gręda
M. Piotrkowska – Dańkowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

3c/1 klasa na 1150     2b klasa na 855

2

3c klasa na 1150 2c wycieczka 1f M. Lech za 2c s.04

3

3c/2 klasa na 1150 3c klasa na 1150 2c wycieczka

4

3c klasa na 1150 3e J. Grodek – Kabat
(p) j. angielski s.08
2c wycieczka

5

2c wycieczka 3e całość M. Lipowska j. angielski s.203    

6

1a R. Legieć
za 2c s.106
       

Klasa IIc – warsztaty chemiczne w Toruniu (poniedziałek – środa)

 

UWAGA – 3c – grupa j angielskiego p. M. Szadkowskiej – lekcja przeniesiona
na poniedziałek 24 września na ósmą lekcję

18 września 2018r. (wtorek)

 

Za:

A. Pękała
L. Bartosiewicz
M. Zajączkowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1c wycieczka 1a wycieczka 2c wycieczka

2

2b R. Techmański
za 1a s.107
2d E. Garnowska za 1b j. polski s.12 2c wycieczka

3

2b R. Techmański
za 1b s.107
2d J. Frankiewicz za 1c s.202 3c całość
M. Szadkowska
j. angielski s.106

4

1b wycieczka 3e A. Dragan WOS
za 1 lekcję 19 X
   

5

3d całość J. Frankiewicz s.202 1a wycieczka 3c T. Bób hist. i społ. za 2c s.01

6

    1a wycieczka 2c wycieczka

7

1c wycieczka 3c klasa zwolniona
do domu
2c wycieczka

Za:

M. Lipowska
M. Piotrkowska – Dańkowska
I. Kuriata –Górczyk

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1f J. Frankiewicz biologia za 2c s.202 1b wycieczka

2

2a całość A. Kopcza fizyka s.215 1c wycieczka 3d D. Gołąb za 1 lekcję s.10

3

3e E. Garnowska wf za 7 lekcję 2 X s.6     3a O. Aubek za 2c matematyka s.7

4

1f całość J. Jaworska

j. angielski s.203

2c wycieczka    

5

2e A. Kopcza za 1b s.215 3b I. Świderska za 1c matematyka    

Za:

E. Gręda
A. Kamiński
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1e M. Szadkowska
zaj. z wych. za 1c
   

2

1d J. Zimna za 1a
s. 108
1f J. Frankiewicz chemia za 2c s.202    

3

3e E. Garnowska wf
za 7 lekcję 2 X s.6
       

4

3c J. Grodek – Kabat za 1b j. ang. s.08 2e J. Garus
za 1c s.010
   

5

3c T. Bób hist. i społ. za 2c s.01 1d J. Komarnicka geografia za 8 l. 24 X    

6

3c O. Aubek matematyka za 1b s.8 3b T. Bób hist. i społ. za 1c s.01    

7

    3b klasa zwolniona
do domu
   

8

    2d klasa zwolniona
do domu
   

Klasy Ia, Ib, Ic – wycieczka integracyjna (poniedziałek, wtorek)

Klasa IIc – warsztaty chemiczne w Toruniu (poniedziałek – środa)

17 września 2018r. (poniedziałek)

 

Za:

I. Kuriata – Górczyk
L. Bartosiewicz
M. Zajączkowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1e A. Kopcza za 1c s.215 1a wycieczka 3c grupa na 855

2

1b wycieczka 2d J. Grodek – Kabat
j. angielski za 1a s.08
3c I. Świderska za 1c matematyka s.7

3

3a D. Jonc
za pierwszą lekcję (grupa chł. na 855)
2d J. Grodek – Kabat
j. angielski za 1a s.08
1d A. Szykulska za 1b przedsiębiorczość s.104

4

        3c S. Maliszewska
za 1c

5

3d klasa zwolniona
do domu
3e O. Aubek matematyka
za 1b s.7
1a wycieczka

6

3d klasa zwolniona
do domu
3e klasa zwolniona
do domu
3c J. Frankiewicz za 1b chemia s.202

Za:

M. Lipowska
A. Pękała
N. Ossowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

2a grupa na 855 3d grupa na 855    

2

2e A. Dragan za1a s.105 2b A. Dragan za1a s.105    

3

1a wycieczka 1c wycieczka    

4

2a D. Jonc za 1b     3de I. Koliszak za 1bc

5

        1e S. Maliszewska
za 2c

Za:

M. Piotrkowska – Dańkowska
A. Kamiński
E. Gręda

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

2c wycieczka     3c I. Świderska za 1c matematyka s.7

3

2b M. Lech za 2c s.04     2c wycieczka

4

2b D. Gołąb za 1a matematyka s.10     2c wycieczka

5

1c wycieczka 2d J. Grodek – Kabat za 7 lekcję 1d D. Jonc za 2c

6

1c wycieczka 2e T. Bób za 1a s.01 1d D. Jonc za 2c

7

1f J. Frankiewicz za 2c chemia s.202 3b klasa zwolniona
do domu
3c grupa zwolniona do domu

Klasy Ia, Ib, Ic – wycieczka integracyjna (poniedziałek, wtorek)

Klasa IIc – warsztaty chemiczne w Toruniu (poniedziałek – środa)

Do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Opcja ciasteczek na witrynie internetowej uruchamiana jest po to, by umożliwić ci najwygodniejsze i najszybsze przeglądanie jej zawartości. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgoda" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij