Excel

 1. https://sites.google.com/site/technologiainformacyjna12345/klasy-3efgh/prowadzenieobliczen1/Prowadzenieoblicze%C5%841.doc
 2. https://sites.google.com/site/technologiainformacyjna12345/klasy-i/excel2/sklep.xls
 3. https://sites.google.com/site/technologiainformacyjna12345/klasy-i/excel3/Prowadzenieoblicze%C5%843%20%281%29.doc
 4. https://sites.google.com/site/technologiainformacyjna12345/klasy-i/excel3/filtry.xls
 5. https://sites.google.com/site/technologiainformacyjna12345/klasy-i/excel3/wykresy.xls
 6. https://2liceum.eu/dokumenty/excel/jezeli.xls

——————————————————————————————————————–

 1. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/Polecenia1.doc
 2. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/Polecenia2.doc
 3. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/Polecenia3.doc
 4. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/Polecenia4.doc
 5. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/Polecenia5.doc
 6. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/z1.XLS
 7. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/z2.XLS
 8. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/z3.XLS
 9. https://2liceum.eu/dokumenty/infromatyka/excel/z4.XLS 

 


 

 

https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_01_Warunki naturalne i ochrona_srodowiska.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_02_Organizacja_panstwa.xls
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_03_Wymiar_sprawiedliwosci.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_04_Ludnosc.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_05_Rynek pracy.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_06_Wynagrodzenia_Swiadczenia społeczne.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_07_Gospodarstwa_domowe_Mieszkania.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_08_Edukacja_i_wychowanie.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_09_Ochrona_zdrowia_i_pomoc_spoleczna.xls
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_10_Kultura_Turystyka_Sport.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_11_Dzialalnosc_B+R_Spoleczenstwo_informacyjne.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_12_Rolnictwo_i_lesnictwo.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_13_Przemysl_i_budownictwo.xls
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_14_Transport_Poczta_i_telekomunikacja.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_15_Handel_Ceny.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_16_Finanse_publiczne.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_17_Inwestycje_Srodki_trwale.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_18_Rachunki_regionalne.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Dzial_19_Podmioty gospodarki narodowej.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Tabl_I_Wybrane_dane_o_makroregionach_(NUTS_1)_w_2018_r.xls
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Tabl_II_Wazniejsze_dane_o_województwach_i_regionach_(NUTS 2).xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Tabl_III_Wybrane_dane_o_podregionach_(NUTS_3)_w_2018_r.xlsx
https://2liceum.eu/dokumenty/stat/Tabl_Wybrane_dane_o_regionach_NUTS_2_w_krajach Unii_Europejskiej.xlsx

Dodaj komentarz